Natka, 31

Ali, 41

Ksenia, 33

Павлють, 35

Дана, 37

Timur, 37

DINA, 44

Kate, 28

Pavel, 38

Lara, 24